Напоследок: Проф Преображенский о разрухе! Замените разруху на кризис)))

`